Designaciones 02/08/17

01.08.2017 15:28
SECRETARIA DE ASUNTOS DOCENTES
DESIGNACIONES DIA 02/08/17
  HORA:    7.30    
Nivel Escuela Turno Cargo Período
ESPECIAL CEAT A FO 28/02/2018
ESPECIAL EE 501 M Econ. Doméstica 10/08/2017
ESPECIAL EE 501 T D.Motores (Integ) 14/08/2017
ESPECIAL CEAT A M. Estimulador 04/08/2017
PRIMARIA EP 9 M MB 11/08/2017
INICIAL JIR 12 T MI 02/08/2017
INICIAL JI 910 T MI 02/08/2017
PRIMARIA EP 4 M AI 11/08/2017
  HORA:    8.00    
ARTISTICA EP 4 T TEATRO 31/12/2017
ARTISTICA EES 3 M ARTE 29/08/2017
SEC. ADULTOS EES 4 N LENGUA y LITERAT. 11/08/2017
SEC. ADULTOS EES 4 N ORGAN. DE EMPRESAS 11/08/2017
TECNICA TEC. 1 PROC. INDUST. Y CONT. SOCIAL 11/08/2017
TECNICA TEC. 1 T PRACT. DEL LENGUAJE 11/08/2017
TECNICA TEC. 1 M PRACT. DEL LENGUAJE 31/12/2017
TECNICA TEC. 1 M CONS. DE CIUDAD. 11/08/2017
TECNICA TEC. 1 M LABOR. SIST. OPERATIVOS 11/08/2017
TECNICA TEC. 1 T MATEMATICA APLICADA 11/08/2017
TECNICA TEC. 1 M MAQ. ELECTRICAS y AUTOMAT. 11/08/2017
SECUND. EES 5 3052 M PRACT. DEL LENGUAJE 11/08/2017
SECUND. EES 5 M PRACT. DEL LENGUAJE 17/08/2017
SECUND. EES 1 M INGLÉS 11/08/2017
SECUND. EES 4 T INGLÉS 14/08/2017
SECUND. EES 5 A INGLÉS 14/08/2017
SECUND. EES 5 T INGLÉS 14/08/2017
SECUND. EES 4 T SIST. DE INFORM. CONTABLE 11/08/2017
SECUND. EES 4 T ECONOMÍA POLÍTICA 11/08/2017
SECUND. EES 3 M GESTIÓN ORGANIZAC. 13/08/2017
SECUND. EES 7 M GESTIÓN ORGANIZAC. 11/08/2017
SECUND. EES 8 M SALUD y ADOLESC. 31/08/2017
SECUND. EES 8 M PSICOLOGÍA 31/08/2017
SECUND. EES 5 T LITERATURA 17/08/2017
SECUND. EES 8 T MATEMATICA 11/08/2017
ED. FÍSICA EP 17 T ZP 04/08/2017